PROGRAM

2014. április 5., szerda

14:00–20:00     Regisztráció, B. épület, földszint
18:00–20:00     Állófogadás, B. épület, földszint

2014. április 6., csütörtök

08:00–19:00     Regisztráció, B. épület, földszint
09:00–09:30     Megnyitó, köszöntők, B. épület, 1. emelet, Aula

PLENÁRIS ELŐADÁSOK

B. épület, 1. emelet, Aula

09:30–10:00     Kiss Ádám, Szabó Mária
              Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyarország
              A megújuló energiával foglalkozó felső szintű szakemberek képzése
10:00–10:30     Miklós László, Anna Špinerová
              Zólyomi Műszaki Egyetem
              A környezetvédelem kormányzása és a környezeti tudományok
10:30–11:00     Kávészünet
11:00–11:30     Balog Adalbert
              Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
              Versenyben a terített asztalért
12:00–14:00     Ebédszünet, Protestáns Teológiai Intézet, Bocskai tér (Piața Avram Iancu) 13. sz

ÖKOLÓGIA

Szekcióvezetők: dr. Körmöczi László, dr. Urák István
B épület, 3. emelet, B301. terem

14:00–14:15     Három új baktériumfaj leírása erdélyi vizes élőhelyekről
              Máthé István, Táncsics András, Benedek Tibor,
              Fikó Dezső Róbert, Mentes Anikó, Tóth M. Erika,
              Peter Schumann, Felföldi Tamás
14:15–14:30     Hogyan alakul a bentikus kovaalgák diverzitása különböző méretű állóvizek esetén?
              Bolgovics Ágnes, Bácsiné Béres Viktória, Várbíró Gábor,
              Borics Gábor
14:30–14:45     Pádis környéki ombrotróf tőzeglápok kovaalga-közösségei
              Rákossy Izabella, Szigyártó Irma-Lídia,
              Zsigmond Andreea-Rebeka, Urák István
14:45–15:00     Fasorok, cserjesorok, mint élőhelyek értékelésének lehetőségei
              Csicsek Gábor, Magyaros Viktor, Józsa Edina,
              Ortmann-né Ajkai Adrienne, Lóczy Dénes
15:00–15:15     Vegetáció foltmintázat és mikroklíma mintázat kapcsolata erdőssztyepp élőhelyen
              Süle Gabriella, Körmöczi László
15:15–15:30     Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gyümölcstermesztése 1945-től napjainkig
              Lenti István
15:30–16:00     Kávészünet

ÖKOLÓGIA (folytatás)

Szekcióvezetők: dr. Lenti István, dr. Szigyártó I. Lídia
B épület, 3. emelet, B301. terem

16:00–16:15     Tájszintű hagyományos ökológiai tudás és forráskezelés prekapitalista és jelenkori
              székely falvakban (Erdély, Románia)

              Gellény Krisztina, Margóczi Katalin, Biró Marianna, Molnár Zsolt
16:15–16:30     Kisemlős monitorozási adatok közösségi szintű értékelése
              különböző korú erdőállományokban

              Tóth Dániel, Csicsek Gábor, Harmat Máté, Horváth Győző
16:30–16:45     Zöldfolyosók szerepe a kisemlősfajok abundanciaviszo-nyainak
              megoszlásában agrárterületen

              Somogyi Balázs A., Szűcs Boldizsár, Csicsek Gábor,
              Horváth Győző F.

AGRÁR-KÖRNYEZETTUDOMÁNY

Szekcióvezetők: dr. Lenti István, dr. Szigyártó I. Lídia
B épület, 3. emelet, B301. terem

16:45–17:00     Az NPK műtrágyázás és a tőszám szerepe a kukorica
              termesztéstechnológiájának fejlesztésében

              Kovács Péter, Sárvári Mihály
17:00–17:15     Mezőgazdasági hulladékokból és ipari melléktermékekből előállított bioszén és
              komposzt hatásainak vizsgálata leromlott szerkezetű homoktalajok esetén

              Kirchkeszner Csaba, Farkas Éva, Uzinger Nikolett,
              Rékási Márk, Molnár Mónika
17:15–17:45     Kávészünet

ENVIRONMENTAL SCIENCES AND STUDIES
IN ENGLISH

Szekcióvezetők: dr. Hartel Tibor, dr. Lakatos Gyula
B épület, 3. emelet, B301. terem

17:45–18:00     Compositional changes in natural algal assemblages affected
              by non-steroidal anti-inflammatory drugs

              István Bácsi, Sándor Gonda, Viktória B-Béres,
              Zoltán Novák, Sándor Alex Nagy, Gábor Vasas
18:00–18:15     Paleoecological application of ecological and morpho-functional diatom groups
              Viktória B-Béres, Enikő Magyari, Csilla Stenger-Kovács,
              Lídia Szigyártó, Krisztina Buczkó
18:15–18:30     CRYPTIC: CRYPtogams’ Traits In the Carpathians
              Krisztina Buczkó, János Korponai, Enikő Magyari,
              Katalin Báldi, Mária Höhn
18:30–18:45     Exposure of the Angolan population to natural radiation in adobe houses
              Judith Pena Dembo, Péter Völgyesi, Zsuzsanna Szabó,
              Zoltán Kis, Csaba Szabó
18:45–19:00     Opportunities of local governments in local environmental policy
              Fónai Mihály, Pénzes Ferenc

KÖRNYEZETFÖLDTAN

Szekcióvezetők: dr. Szabó Csaba, dr. Wanek Ferenc
A épület, 3. emelet, A303. terem

14:00–14:15     Nyugat-magyarországi természetes CO2 előforduláshoz kapcsolódó karbonát ásványok
              stabil izotóp összetétele: következtetések az ásványokat létrehozó fluidumok eredetére

              Cseresznyés Dóra, Király Csilla, Czuppon György,
              Szabó Zsuzsanna, Szabó Csaba, Falus György
14:15–14:30     A Mihályi-Répcelak természetes CO2 felhalmozódási terü-let alsó pannon tároló
              kőzetének petrográfiai vizsgálata

              Forray Viktória, Király Csilla, Káldos Réka, Kovács István, Falus György, Szabó Csaba
14:30–14:45     Vízföldtani alapú vízkészlet számítás a Bükkben
              Darabos Enikő, Tóth Márton, Lénárt László
14:45–15:00     A tisztítószivattyúzás mértékének hatása a felszínalatti víz-min¬ták laboratóriumban
              mérhető vízminőségi paramétereire

              Máthé Ágnes Réka, Kovács József, Kőhler Artúr
15:00–15:15     Árvízvédelmi töltések és völgyzáró gátak hidrodinamikai és állékonysági modellezése
              Nyiri Gábor, Zákányi Balázs, Szűcs Péter
15:15–15:30     Összetett szelvényű bukók Q(H) kapcsolatának meghatá-ro¬zása numerikus
              szimulációval. Esettanulmány

              Fekete Zsombor
15:30–16:00     Kávészünet
16:00–16:15     A mikrodomborzat és a humuszminőség kapcsolata egy vízhatású talaj példáján
              Ringer Marianna, Jakab Gergely, Szalai Zoltán
16:15–16:30     A bükki termálkarszt Bükk-térségi részének pillanatnyi feltártsága
              Lénárt László, Darabos Enikő, Hernádi Béla, Czesznak László,
              Miklós Rita, Tóth Márton
16:30–16:45     Különböző talajtípusok hormonrendszert befolyásoló (EDC) anyagokkal szembeni
              visszatartó képességének vizsgálata laboratóriumban

              Zákányi Balázs, Székely István, Szűcs Péter, Bodzássy Bettina
16:45–17:00     The role of geology in field-measured ambient gamma dose equivalent rate (H*(10)) in a
              granitic area (Hungary) studied by means of spatial analysis and image processing
              techniques

              Silvana Beltrán Torres, Attila Petrik, Katalin Zsuzsanna Szabó,
              Győző Jordan, Csaba Szabó
17:00–17:30     Kávészünet

MŰSZAKI TUDOMÁNYOK A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN

Szekcióvezetők: dr. Domokos Endre, dr. Kiss Ádám
A épület, 3. emelet, A303. terem

17:30–17:45     Környezetbarát kémiai technológia fejlesztések
              Juzsakova Tatjána, Al-Jammal Noor, Németh József,
              Sebestyén Viktor, Fráter Tamás, Cuong Le Phuoc, Rédey Ákos
17:45–18:00     Nitrogén-oxidok emissziójának csökkentésére használt zeolit alapú katalizátorok
              tanulmányozása

              Juzsakova Tatjána, Ifju Zsófia, Al-Jammal Noor,
              Németh József, Sebestyén Viktor, Cuong Le Phuoc,
              Fráter Tamás, Rédey Ákos
18:00–18:15     Környezethasználatokon alapuló Komplex Környezetelemzési Modell építése:
              módszertani keretrendszer

              Sebestyén Viktor, Bulla Miklós, Domokos Endre, Rédey Ákos
18:15–18:30     Röntgenanalitikai módszerek alkalmazási lehetőségei nehéz¬fém akkumuláció
              tanulmányozására biológiai mintákban

              Czédli Herta, Varga Zsolt, Csedreki László,
              Nagy Sándor Alex, Antal László
18:30–18:45     Identifying microaerobic and aerobic BTEX degrading biofilm bacteria – population
              dynamics

              Tibor Benedek, István Szabó, Sándor Szoboszlay,
              Balázs Kriszt, András Táncsics
18:45–19:00     Erdőterületek térképezése és monitorozása távérzékeléssel
              Varga Zsolt Ferenc, Czédli Herta, Kézi Csaba

2017. április 7., péntek

KÖRNYEZETKÉMIA

Szekcióvezetők: dr. Dibó Gábor, dr. Tonk Szende
B épület, 3. emelet, B301. terem

09:00–09:15     Heavy metal sorption of compost materials
              Benjared Ramadan, György Füleky
09:15–09:30     Versengő bio-adszorpciós folyamatok élő és élettelen Candida tropicalis sejteken
              Pernyeszi Tímea, Honfi Krisztina
09:30–09:45     Budapesti légszennyezettség jellemzése díszfák leveleire rakódott szennyezés alapján
              Angyal Zsuzsanna, Sepsi Panna, Sütöriné Diószegi Magdolna,
              Magyar Lajos, Gyeviki Márta, Hrotkó Károly, Kardos Levente
09:45–10:00     Mikrohullámmal kiváltott szintézismódszerek alkalmazása a fenntartható (zöld)
              kémiában

              Gábor Dibó, Andrea Vargová, Katarína Szarka
10:00–10:15     Vízkémiai adatok felhasználása a karsztkutatásban
              Miklós Rita
10:15–10:45     Kávészünet

KÖRNYEZETKÉMIA (folytatás)

Szekcióvezetők: dr. Kilár Ferenc, dr. Zsigmond Andreea
B épület, 3. emelet, B301. terem

10:45–11:00     PAHok folyadékkromatográfiás meghatározása környezeti mintákból
              Kiss Ibolya
11:00–11:15     Transzport paraméterek laboratóriumi meghatározása DKS-permeabiméterrel
              Székely István, Kolencsikné Tóth Andrea, Tóth Viktória, Madarász Tamás

ALTERNATÍV ENERGIÁK

Szekcióvezetők: dr. Kilár Ferenc, dr. Zsigmond Andreea
B épület, 3. emelet, B301. terem

11:15–11:30     Biogáz szennyvízből – zöld energia Szabadkán
              Czékus Borisz
11:30–11:45     Szolárkataszter – tetőfelületekre eső hasznosítható napenergia meghatározása
              Szalontai Lajos
12:00–14:00     Ebédszünet , Protestáns Teológiai Intézet, Bocskai tér (Piața Avram Iancu) 13. sz.

KÖRNYEZETFIZIKA

Szekcióvezetők: dr. Mócsy Ildikó, dr. Szép Sándor
B épület, 3. emelet, B301. terem

14:00–14:15     Radon a környezetünkben
              Mócsy Ildikó, Szacsvai Kinga, Néda Tamás
14:15–14:30     Radiokarbon a püspökszilágyi RHFT különböző környezeti közegeiben
              Janovics Róbert, Molnár Anita, Varga Tamás,
              Braun Mihály, Tóth István, Molnár Mihály
14:30–14:45     Egy ipari oldószer bakteriális lebontásának vizsgálata C-14 nyomjelzéssel
              Varga Tamás, Janovics Róbert, Molnár Mihály
14:45–15:00     Öt magyar nagyváros levegőjének aeroszoljában a fosszilis és biogén széntartalom
              mérése

              Molnár Mihály, Major István, Végh Csongor, Kertész Zsófia
15:00–15:30     Kávészünet

KÖRNYEZETFIZIKA (folytatás)

Szekcióvezetők: dr. Mócsy Ildikó, dr. Szép Sándor
B épület, 3. emelet, B301. terem

15:30–15:45     Talajok szilárdsága és tömöríthetősége a víztartalmuk függvényében
              Kántor Tamás, Veres István

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

Szekcióvezetők: dr. Mócsy Ildikó, dr. Szép Sándor
B épület, 3. emelet, B301. terem

15:45–16:00     Investigation of the motion of single MSW particles in a model airflow separator
              József Faitli, Roland Romenda, M. Szűcs
16:00–16:30     Kávészünet

KÖRNYEZETFÖLDRAJZ

Szekcióvezetők: dr. Poszet Szilárd, dr. Szabó Mária
A épület, 3. emelet, A303. terem

09:00–09:15     Bükk csapadékosságának területi vizsgálata
              Ilyés Csaba, Szűcs Péter, Turai Endre
09:15–09:30     1901-2016 közötti extrém csapadékok trendelemzése a Dél-Dunántúli régióban
              Nagy Gábor, Czigány Szabolcs, Ronczyk Levente
09:30–09:45     Folyóvízi teraszok térképezése és elemzése térinformatikai módszerekkel a Gerecse
              északi peremén

              Józsa Edina, Fábián Szabolcs Ákos
09:45–10:00     Három magyarországi tájtípus állapotának elemzése és tájterhelés-vizsgálatok
              Szabó Mária, Horváth Gergely, Csüllög Gábor, Tamás László,
              Michalkó Gábor, Munkácsy Béla, Harmat Ádám, Budai Edina
10:00–10:15     Antropogén hatások és geomorfológiai folyamatok a kolozsvári Hója-gerinc északi és déli
              lejtőin

              Poszet Szilárd, Wanek Ferenc, Gál Andrea, Imecs Zoltán,Varga Gellért
10:15–10:45     Kávészünet

KÖRNYEZETFÖLDRAJZ (folytatás)

Szekcióvezetők: dr. Hatvani Zsolt Ákos, dr. Miklós László
A épület, 3. emelet, A303. terem

10:45–11:00     Pedodiverzitás a Dráva ártér területén (esettanulmány)
              Tóth Gabriella, Dezső József, Słowik Marcin, Sipos György
11:00–11:15     Magyarországi talajok CO2 dinamikájának vizsgálata laboratóriumi inkubációs
              kísérletben

              Zacháry Dóra, Szalai Zoltán, Filep Tibor, Kovács József, Jakab Gergely
11:15–11:30     Negyedidőszaki homokmozgások a Nyírségben
              Buró Botond, Lóki József, Sipos György, Négyesi Gábor,
              Andrási Bence, Jakab Attila, Molnár Mihály

NEMZETKÖZI ÉS EU KÖRNYEZETI POLITIKA

Szekcióvezetők: dr. Hatvani Zsolt Ákos, dr. Miklós László
A épület, 3. emelet, A303. terem

11:30–11:45     Civil szervezetek és a társadalom részvételi lehetőségei a környezet védelmét érintő
              hatósági eljárásokban

              Hohmann Balázs
11:45–12:00     Európai Uniós támogatások felhasználása a magyar környezetvédelem területén
              Kiss Emőke
12:00–14:00     Ebédszünet, Protestáns Teológiai Intézet, Bocskai tér (Piața Avram Iancu) 13. sz.

KÖRNYEZETI NEVELÉS

Szekcióvezetők: dr. Gyuricza László, dr. Kiss Ferenc
A épület, 3. emelet, A303. terem

14:00–14:15     Környezeti nevelés napjainkban
              Debreczeni István
14:15–14:30     Teaching and Assessment of European Global Megatrends (EU GMT) in university
              education

              Gyula Lakatos, Adrienne Bodó, Fanni Lakatos
14:30–14:45     A nemzeti parkok szerepe a környezeti nevelésben a Duna–Dráva Nemzeti Park és a
              Szinevéri Nemzeti Park példáján

              Gyuricza László, Nagy Orsolya, Péterfi Judit
14:45–15:00     Áldás vagy Átok? – Felhagyott bányászati és ipari területek hasznosítási lehetősége egy
              tervezett tanösvény példáján

              Négyesi Fanni
15:00–15:30     Kávészünet

KÖRNYEZETI NEVELÉS (folytatás)

Szekcióvezetők: dr. Gyuricza László, dr. Kiss Ferenc
A épület, 3. emelet, A303. terem

15:30–15:45     Egy játékos lehetőség az éghajlatváltozás tudatosítására alsó tagozatban
              Rázsi András
15:45–16:00     A környezeti és fenntarthatóságra nevelés helye az óvoda-pedagógus képzésben
              Kiss Ferenc, D. Tóth Márta
16:00–16:15     A zöld óvoda program tapasztalatainak értékelése Budapest XI. kerületében
              Angyal Zsuzsanna, Hansághy Zsófia
16:15–16:30     Kávészünet
16:30–18:00     POSZTEREK
              Szekcióvezetők: dr. Mócsy Ildikó, dr. Urák István
19:00 órától    Záróvacsora, Hotel Agapé, Szentegyház utca (str. Iuliu Maniu) 6. sz.

POSZTEREK

Városi talajok mint potenciális toxikus elem-hordozók a salgótarjáni ipari környezetben
Luczek Livia, Zacháry Dóra, Völgyesi Péter, Jaloveczki Boglárka, Bognár Imre Áron, Szabó Csaba

Talajtulajdonságok összehasonlító elemzése egy katéna mentén Debrecenben
Sándor Gábor

Ipari fluoremisszió eredetének vizsgálata a kiscelli agyag esetében
Schimek É., Weiszburg T. G., Varga I. P.

Chemichal recycling of poly(ethylene terephtalate) (PET) via amino-alcoholysis
Kárpáti Levente, Horváth Zita, Vargha Viktória

Simultaneous detection of heavy metals in aqueous solutions by atomic absorption spectroscopy and potentiometric stripping analysis methods
Amangdam Anemana Timothy, Dániel Filotás, Géza Nagy, Lívia Nagy

The effect of competitive interference on Cd(II) bio-adsorption by Spirulina platensis-maxima cells
Csaba Csudai, Tímea Pernyeszi

A növényi növekedés serkentő baktériumok hatása a búzanövények nehézfémek által kiváltott stressz válaszára
Vincze Éva Boglárka, Salamon Rozália Veronika, Mara Gyöngyvér

Role of glutathione in the chemical stress-tolerance of plants
Éva Boglárka Vincze, A. Bittsánszky, Gyöngyvér Mara, T. Kőmíves

Mikrotarvágások aljnövényzetre gyakorolt hatásának vizsgálata ártéri kocsányos tölgyes erdőrezervátum védőzónájában
Csicsek Gábor, Cseke Dominika, Ortmann-né Ajkai Adrienne

The winter diet of long-eared owl (Asio otus) of different geographical habitat in Hungary
Anita Morvai, Adrienn Horváth, Győző Horváth

Kisemlősök mennyiségi változása intenzív művelésű mezőgazdasági területen gyöngybagoly (Tyto alba) köpetvizsgálatok alapján
Horváth Adrienn, Hendinger Virág, Morvai Anita, Horváth Győző

Effect of artificial canopy gaps on small mammal communities in a forest reserve buffer zone
Gergely Jánosa, Győző F. Horváth

Spatial response of small mammals to fragmentation caused by gap-based forest management
Krisztina Kelemen, Gábor Csicsek, Dániel Tóth, F. Győző Horváth

Kisemlősök intra- és interspecifikus megközelítésű élőhely választása fragmentált erdőterületen
Tóth Dániel, Nagyfenyvesi Zoltán, Csicsek Gábor, Horváth Győző

A mezei pocok (Microtus arvalis) állomány aktív járatszámoláson alapuló monitorozása intenzív művelésű mezőgazdasági területen
Somogyi Balázs A., Szünstein Máté, Kusz Petra, Horváth Győző F.

Szabadka és környéke védett természeti értékei
Czékus Borisz, Czékus Géza

Pilóta nélküli repülőgépek a környezeti monitorozásban
Fráter Tamás, Juzsakova Tatjána, Rédey Ákos

Development of absorbent from dealuminated Jordanian zeolitic tuff in oil spills clean-up (production, efficiency, utilization)
Noor Al-Jammal, Juzsakova Tatjána, Domokos Endre

Szén nanocsövek alkalmazása a víztisztitásban
Al-Jammal Noor, Juzsakova Tatjana, Domokos Endre, Rédey Ákos

Az ózdi szennyvíztisztító telep technológiai újításainak eredményei
Nyiri Gábor , Zákányi Balázs

Kommunális szennyvíziszap ipari szintű vermikomposztálásának összehasonlító értékelése
Kardos Levente, Angyal Zsuzsanna, Sepsi Panna, Erőss Attila, Bódi Barbara, Kasza Gyula

A szennyvíz és a szennyvíztisztítás témakörének megjelenése a magyar közoktatásban
Angyal Zsuzsanna, Sepsi Panna, Kardos Levente

2017. április 8., szombat

Kirándulás: Sárkányok kertje, Zsibó – botanikus kert
Indulás: 09:00 órakor, a Sapientia EMTE épülete elől, Tordai út (Calea Turzii) 4. sz.

Térkép

A zsibói botanikus kert

Letölthető programfüzet